دستگاه چاپ تیشرت

چاپ بروی تیشرت؛پارچه ؛تریکوو…به

دوروش انجام می شود دستی واتوماتیک

چاپ دستی بروی تیشرت ولباس دوخته

بادستگاه چاپ چرخشی انجام می شود

دستگاه چرخشی چاپ تیشرت

 دستگاه چاپ دستی چاپ تیشرت توانایی

چاپ بروی انواع سطوح صاف رادارد

شامل :چاپ روی انواع پارچه ،چاپ روی تی شرت

چاپ روی لباس-چاپ روی تریکو

چاپ روی پارچه روی شال – روی مقنعه
کیف – برزنت – چرم – چرم مصنوعی –

نایلون – پلاستیک – انواع جعبه – کارتن –

فلزات – چوب – شیشه و……می باشد

دستگاه چاپ روی تی شرت

– چاپ روی تیشرت بارنگهای پوششی 

مانند: رنگ پلاستیک

-رنگ پوفکی – رنگ اورینت
وپلاستیزول وپیکمنت و..انجام می شود

دستگاه چاپ تریکو-تیشرت-لباس

**********

دستگاه چاپ اتوماتیک روی تیشرت

بادستگاه چاپ حرارتی سابلیمیشن

ویادستگاه چاپ سیلک اتوماتیک انجام می شود

561111156

عکس دستگاه حرارتی چاپ سابلیمیشن

************

چاپ طرح ؛ آرم ؛ نوشته و عکس روی تیشرت و لباس

 آموزش چاپ روی تی شرتبهمراه

لوازم چاپ تی شرت

آموزش تخصصی وحرفه ای چاپ تیشرت

  ویژه شغل وحرفه چاپ تی شرت

برای تولیدی های تیشرت ولباس

وافراد جویای کارمستقل و…و

از200هزارتومان و 5 /1میلیون تومان ببالا

تا4میلیون تومان

 09123344067

0933466505

HTTP://WWW.KARafrinco.COM