آموزش مهر سازی حضوری

آموزش حضوری مهرسازی و
  عملی وایجاد کارگاه مهر سازی و
 آموزش نوردهی ژلاتین و شستشوی
 ژلاتین در حضور مشتری
دردستگاهای جدید به تاریک خانه نیازی نیست
وبرای عکاسی ژلاتین ازمکان کم نورمی توان استفاده کرد
ومی توان درهر مکانی که هستید مهرسفارشی
مشتریان راساخته وتحویل نمایید
با پشتیبانی فنی دائمی بصورت حضوری
یا تلفنی یا ایمیل

BaNER105

09123344067

همراه باصدها  طرح اماده مهرمهرسازی  برای
افرادجویای کار ومبتدی وعلاقه مند به حرفه مهرسازی
پکیج صدهاطرح مهر اماده

آموزش عملی ساخت انواع مهر ژلاتینی با کیفیت عالی
وهمه مراحل ساخت مهر
آموزش طراحی مهر
آموزش پرینت طرح روی کاغذ کالک بصورت نگاتیو
آموزش قرار دادن ژلاتین درون دستگاه
آموزش شستشو و برجسته کردن ژلاتین
آموزش چسباندن روی پایه مهر
بهمراه پشتیبانی وخدمات پس ازفروش و
تامین مواد اولیه مهر سازی
ژلاتین خام – نایلوپرینت مهر برجسته – کاغذ
کالک – اسپری مهر سازی – چسب دو طرفه
و دسته مهر09123344067
09334766505