آموزش مهر سازی عملی

آموزش تخصصی وعملی مهر سازی

و کلیشه سازی

بصورت حضوری و کامل

09123344067

photo_2017-09-23_16-18-48اموزش مهرسازی بصورت عملی

******************

آموزش حضوری

آموزش برش ژلاتین و نوردهی

آموزش برجسته کردن مهر

اموزش کلیه فنون مهرسازی ویژه شغل مهرسازی

09123344067

09334766505

http://www.karafarinco.com