اموزش چاپ نایلون

برای راه اندازای چاپ نایلون نیاز با شابلون اماده داریم وبرای ساخت ان به میز نور چاپ سیلک که به ان دستگاه چاپ سیلک دستی نیز میگویند ولوازم چاپ شامل توری چاپ , لاک حساس , وشابلون خام نیازداریم09123344067