انواع دستگاه مهر سازی

دستگاه مهر سازی دونوع است دستی و اتوماتیک  مهرسازی دستی از میز نوری
باتعدادی لامپ  ماوراء بنفش بابدنه پلکسی تشکیل شده است که کاران انتقال نوشته وطرح بروی ژلاتین است
فروش انواع دستگاه مهر سازی از 130 هزار تومان بهمراه آموزش حرفه ای مهرسازی و لوازم ومواداولیه ساخت مهر  09123344067
BaNER105
دردستگاه مهر سازی دستی بعداز انتقال
نوشته وتصویر بروی ژلاتین
برای برجسته شدن ؛بافرچه و حلال تربانتین مهربرجسته می شود اما دردستگاه مهرسازی اتوماتیک 
برجسته کردن مهر را دستگاه بصورت اتوماتیک
و بدون دخالت دست انجام می شود
ومی توان انواع مهر ژلاتینی راساخت مانند: به مهرهای بانکی – پزشکی – شرکتی – مهر
دسته چک – مهر شخصی و مهر مدارس و..
ومهر برجسته یا همان مهر فلزی نیز تولید کرد شامل مهر محضر ازدواج – مهردفتر ثبت اسناد – مهر ادارات
– مهر شرکت ها و… مهر فلزی به مهرهایی گفته میشود
که کاغذ را برجسته میکنند و به
جوهر و استامپ نیازی ندارند
برای ساخت مهر به لوازم مهرسازی و پرینتر لیزری مخصوص مهرسازی و کامپیوتر و راهنمای طراحی مهر ومواد اولیه ساخت مهرشامل:ژلاتین چسب دوطرفه – اسپری مهر سازی-کاغذ کالک و دسته مهربااشکال مختلف نیازداریم باپشتیبانی وخدمات پس ازفروش دستگاه مهرسازی از140هزارتومان تا1100تومان
09123344067
09334766505