تماس با ما

دفتر مرکزی تهران-میدان انقلاب کارگرجنوبی

۰۲۱۶۶۹۰۴۹۶۶

۰۹۱۲۳۳۴۴۰۶۷

۰۹۳۳۴۷۶۶۵۰۵

ایمیل :karafarinco@yahoo.com

https://www.karmohr.com

http://www.karafarinco.com

شماره: کارت بانک صادرات-۶۰۳۷۶۹۱۷۹۵۹۸۹۴۲۵

 شماره : کارت بانک ملت۶۱۰۴۳۳۷۸۷۰۳۹۰۵

شماره حساب جهت خرید: بنام  جعفر احمدوند

_______________