خرید دستگاه مهر

خریددستگاه مهرسازی
خریددستگاه مهرسازی
مهمترین نکته در خرید دستگاه مهرسازی باکیفیت  تماس ومراجعه به شرکتها ومراکز معتبر وتولیدکننده وفروش دستگاهای مهرسازی است بایدمورد توجه باید قرار گیرد.
ودیگرعلاوه برداشتن کیفیت دارای پشتیبانی فنی ودایمی وخدمات پس ازفروش واموزش ساخت مهروداشتن گارانتی که درفاکتورفروش درج گرددبامهرشرکت البته درخرید دستگاه مهرسازی باید دقت کرد لامپ های دستگاه ازلامپهای یووی۳۰سانتی در دستگاه چاپ ناخن نباشدلامپ های چاپ ناخن ضعیف وبی کیفیت است ازلامپ های یووی ۲۰سانتی هیتاچی ژاپن مخصوص ساخت مهر که دردستگاه مهر اتوماتیک نیز به مصرف میرسداستفاده شود که کارنوریووی ساخت مهروانتقال نوشته ولوگو برروی ژلاتین است.
 دستگاه مهرسازی وانواع ان:

دستگاه مهرسازی دردونوع تولید وعرضه می شود

دستگاه مهرسازی دستی

دستگاه مهرسازی اتوماتیک 

دستگاه مهرسازی دستی فقط ازدولامپ بلک لایت هیتاچی ژاپن برای انتقال  نوشته بروی ژلاتین تشکیل شده وبرجسته شدن مهر بافرجه کفاشی دستی انجام می شود

امادردستگاه مهرسازی اتوماتیک علاوه بر لامپ های ۲۰سانتی یووی اصل ژاپن دارای محل شستشوی ژلاتین که دستگاه همه مراحل برجسته شدن ژلاتین رابصورت اتوماتیک انجام می دهد

ودستگاه های مهرسازی جدید شرکت
با لامپ های بلک لایت هیتاچی ژاپن مجهز گردیده

BaNER105

 

لوازم مهرسازی برای شروع کار:

برای شروع وابتدای کار درمهرسازی علاوه دستگاه مهرسازبه لوازم مهرسازی

, پرینتر مخصوص مهرسازی ,کامپیوتر

بهمراه پکیج وراهنمای طراحی مهر و صدهانمونه طرح مهر آماده

که برای حرفه مهرسازی مورد نیاز است

ودیگرمواد اولیه مورد نیازمهرسازی می باشد

که شامل:

  • اسپری مخصوص مشکی کردن کاغذ کالک
  • ژلاتین ساخت مهر
  •  انواع پایه مهر
  •  کاغذ کالک
  • چسب دوطرفه
  •  وپرینتر لیزری مخصوص مهرسازی است

دستگاه مهر:

آموزش حرفه ای ساخت مهر

پنج سال گارانتی  وخدمات پس از فروش

ومشاوره رایگان

وپشتیبانی فنی

 قیمت دستگاهای مهرسازی

دستگاه مهرسازی دستی بالامپ های ژاپنی اصل۱۵۰هزارتا۲۹۰هزارتومان

دستگاه مهرسازی دستی بالامپ های متفرقه ۶۰ و۸۵هزارتومان شرکت تولیدنمی کند

دستگاه مهرسازی اتوماتیک ۷۰۰ هزار تومان

دستگاه مهرسازی فولاتوماتیک۹۰۰هزارتومان

برای خرید تماس بگیرید

۰۹۱۲۳۳۴۴۰۶۷

۰۹۳۳۴۷۶۶۵۰۵