خرید دستگاه مهر

خریددستگاه مهرسازی
خریددستگاه مهرسازی
مهمترین نکته در خرید دستگاه مهرسازی باکیفیت  تماس ومراجعه به شرکتها ومراکز معتبر وتولیدکننده وفروش دستگاهای مهرسازی است بایدمورد توجه قرار گیرد.
ودیگرعلاوه برداشتن کیفیت دارای پشتیبانی فنی ودایمی وخدمات پس ازفروش واموزش ساخت مهروداشتن گارانتی که درفاکتورفروش درج گردد البته درخرید دستگاه مهرسازی باید دقت کرد لامپ های دستگاه ازلامپهای یووی30سانتی در دستگاه چاپ ناخن نباشدلامپ های چاپ ناخن ضعیف وبی کیفیت است ازلامپ های یووی 20سانتی هیتاچی ژاپن مخصوص ساخت مهر که دردستگاه مهر اتوماتیک نیز به مصرف میرسداستفاده شود که کارنوریووی ساخت مهروانتقال نوشته ولوگو برروی ژلاتین است.
 دستگاه مهرسازی وانواع ان:

دستگاه مهرسازی دردونوع تولید وعرضه می شود

دستگاه مهرسازی دستی

دستگاه مهرسازی اتوماتیک 

دستگاه مهرسازی دستی ازدولامپ یووی ماوراءبنفش به طول 10سانتیمتر برای انتقال  نوشته بروی ژلاتین تشکیل شده وبرجسته شدن مهر بافرجه کفاشی دستی انجام می شود

امادردستگاه مهرسازی اتوماتیک از3لامپ یووی به طول 20سانتی  اصل ژاپن و محل شستشوی ژلاتین که دستگاه همه مراحل برجسته شدن ژلاتین رابصورت اتوماتیک انجام می دهدتشکیل شده است

ودستگاه های مهرسازی جدید شرکت
با لامپ های بلک لایت هیتاچی ژاپن مجهز گردیده

BaNER105

 

لوازم مهرسازی برای شروع کار:

برای شروع وابتدای کار درمهرسازی علاوه دستگاه مهرسازبه لوازم مهرسازی

, پرینتر مخصوص مهرسازی ,کامپیوتر

بهمراه پکیج وراهنمای طراحی مهر و صدهانمونه طرح مهر آماده

که برای حرفه مهرسازی مورد نیاز است

ودیگرمواد اولیه مورد نیازمهرسازی می باشد

که شامل:

  • اسپری مخصوص مشکی کردن کاغذ کالک
  • ژلاتین ساخت مهر
  •  انواع پایه مهر
  •  کاغذ کالک
  • چسب دوطرفه
  •  وپرینتر لیزری مخصوص مهرسازی است

دستگاه مهر:

آموزش حرفه ای ساخت مهر

پنج سال گارانتی  وخدمات پس از فروش

ومشاوره رایگان

وپشتیبانی فنی

 قیمت دستگاهای مهرسازی

دستگاه مهرسازی دستی بالامپ های ژاپنی اصل150هزارتا290هزارتومان

دستگاه مهرسازی دستی بالامپ های متفرقه 60 و85هزارتومان شرکت تولیدنمی کند

دستگاه مهرسازی اتوماتیک 1800 هزار تومان

دستگاه مهرسازی فول اتوماتیک2200هزارتومان

برای خرید تماس بگیرید

09123344067

09334766505