درباره ما

درباره ما

خط مشی کارآفرین اینده سا

 موسسه کارآفرین آینده سازباهدف اشتغال زایی ،در امورچاپ وتبلیغات ومهرسازی وصنایع مرتبط باآن ،بر پایه کیفیت درقالب استاندارد روز د نیا درسال۱۳۶۵ بنیان گذاشته شد. باتولید دستگاهای چاپ و مهرسازی با ارایه راه حلهای نوین خلاقیت،نوع آوری توانسته درسراسر ایران ومنطقه وکشورهای دیگر…. دستگاهارا بفروش برساند وبسیاری ازافرادجو یای کار راجهت راه یافتن به صنعت چاپ و تبلیغات و مهر سازی و بازارهای مرتبط هدایت وصاحب شغل مستقل نماید.وایجادکارگاه چاپ برای تولیدیهای خوراکی صنعتی که میخواهند.بصورت مستقل خودشان بروی بسته بندی کالایشان  مانند.

نایلون ؛انواع جعبه؛کارتن؛

.پلاستیک ؛نایلکس ؛مشماع و…..چاپ وتبلیغات انجام دهند

مدیر عامل

گروه صنعتی کار افرین  اینده سار

جعفراحمدوند تویسرکانی

محصولات

اخرین محصول=======

برروی نوشته ها کلیک نمایید

کاردرمنزل بادستگاه چاپ سیلک

دستگاه ارزان مهرسازی ۸۰ تومان

کاردرمنزل برای خانم ها وبانوان

دستگاه ساخت مهر فوری

دستگاه ارزان قیمت مهرسازی

 دستگاه چاپ بردمدار  pcb

دستگاه مهر۸۰و۱۵۰هزارتومان 

دستگاه مهرسازی ارزان قیمت

۰۹۱۲۳۳۴۴۰۷

۰۹۳۳۴۷۶۶۵۰۵