دستگاه مهرسازی اتوماتیک

شرکت کارمهر

دستگاه مهرسازی اتوماتیک

دستگاه مهرسازی اتوماتیک

دستگاه مهرسازی اتوماتیک – مهرفوریدستگاه مهرسازی ارزان

دستگاه مهرسازی (نمام اتومات )دارای مخزن نوردهی و شستشوی ژلاتین بصورت تمام اتوماتیک با لامپ های یووی(20  سانتی) هیتاچی ژاپن وبردهای دیجیتالی ؛  دوتایمر  موتورگیربکس المانی . بادوبازوی شستشوی دردوجهت درقسمت شستشوی مهر  , فرچه موی بابافت صنعتی بدون ریزش صفحه گالوانیزه,بهمراه اموزش حرفه ای ساخت مهرفوری در10دقیقه , بدنه استیل باپوشش رنگ ایمنی ضدخش ضداشعه .دستگاه (تمام اتومانیک) جدید استانداردساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته100%تضمینی مناسب مهرسازان حرفه ای یرای استفاده مهرهای ژلاتینی  با یک سال  گارانتی  فول تامین لوازم مهرسازی پشتیبانی وخدمات پس ازفروش رایگان دستگاه دردومدل اتوماتیک5500هزارتومان وفول اتوماتیک6500هزارتومان تولیدوعرضه می شود همراه بااموزش ساخت مهرهای ژلاتینی باخرید دستگاه رایگان است

برچسب ها:دستگاه مهراتوماتیک,مهراتوماتیک, دستگاه اتوماتیک ساخت مهر وکلیشه باموتوردوجهته المانی وفرچه موی بابافت صنعتی بهترازفرچه موی بال اسب 

مزیت دستگاه مهرسازی (تمام اتومات) ساخت مهرفوری  تولید شرکت

 • دستگاه مهرسازی ژلاتین مدلfk100ابعاد بیرونی دستگاه40*35سانتیمتر وصفحه کارگیری وشستشوی(وساخت مهروژلاتین)20*20و21*21سانتیمنرمی باشد
 • دستگاه مهرسازی تولید شرکت توانایی ساخت انواع مهرژلاتینی وبرجسته فلزی دارد ومیتوان انواع مهرسفارشی باان ساخت وعرضه نمودمهرسفارشی شامل: مهرشرکتی – مهربانکی – مهرپزشکی – مهردسته چک – مهرمحضر – مهرمدارس – مهردریافت شدو…می باشد
 • وتوانایی ساخت تعدادمهرسفارشی همزمان رادارد
 • کم هزینه بودن مواد اولیه برای ساخت مهر
 • دستگاهی که مهرسازان حرفه ای بخاطر ارزان بودن مواد اولیه ولوازمات جانبی استفاده میکنند
 • دستگاه(تمام اتوماتیک) ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته100%تضمینی دستگاهی که مهرسازان حرفه ای ازان برای ساخت مهرهای ژلاتینی استفاده می کنند
 • ارزان بودن لوازمات تعویضی
 • کم حجم ودرهرمکانی میتوان باان مهرساخت
 • خرید مستقیم ازتولید کننده با1سال گارانتی تعویض تامین مواداولیه ولوازم مهرسازی وصدها طرح اماده مهرسازی رایگان.
 • مجهز به لامپ های یووی ماوراء بنفش تست شده درشرکت هیتاچی ژاپن
 • موتوروگیربکس المانی بادوبازوی شستشو باتکنیک جدید گردش دردوجهت بصورت تمام اتوماتیک برای بالابردن کیفیت ژلاتین(ازموتورهای چهارجهته استفاده ننموده ایم)
 • شیرتخلیه برای جلوگیری ازخراب شدن بدنه حذف گردیده تخلیه به روش جدیدانجام میشود.
 • ازفرچه باموی دست بافت استفاده ننموده ایم وازفرچه موی بابافت صنعتی بدون دخالت دست باکیفیت بدون ریزش استفاده نموده ایم
 • مخزن وصفحه شستشوی ژلاتین بزرگترازصفحات دستگاه های موجود سایز 20*20و21*21سانتیمترتمام گالوانیزه برای جلوگیری از پوسیدگی وزنگ زدن
 • اینه ضدموج برای تقسیم و تابش نوربیشتردرمخزن نور
 • دستگاه (تمام اتوماتیک) ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته100%تضمینی
 • دستگاه مجهزبالامپ های یووی ماوراءبنفش هیتاچی ژاپن باطول 20سانتیمتر استاندارد
 • دستگاه مهرسازی اتوماتیکfont size+-…دستگاهی که مهرسازان حرفه ای ازان برای ساخت مهرهای ژلاتینی استفاده میکنند
 • ودیگرمزایا ی این دستگاه هادر خریدان است که بصورت مستقیم وبدون واسطه ازشرکت تولیدکننده خرید انجام میشود 
 • باکمترین هزینه بادستگاه مهرمیتوان انواع  مهرژلاتینی , کلیشه ژلاتینی, کلیشه فلزی, کلیشه داغی ومهرفلزی ؛ مهربرجسته ومهرفلزی راساخت وتحویل مشتری داد09123344067دستگاه فوق کم هزینه باسرعت بالا توانایی ساخت تعداد مهر بصورت همزمان رادارد ودر فضای کوچک حتی در منزل میتوان انرا راه اندازی کرد و شروع بکار نمایید. 
  انتخاب ونوع خاذن وموتور وظرفیت دستگاه طوری است که باروزی حداقل ساخت تعداد100 عددمهرسفارشی راداشته باشد.09123344067
 • دستگاه مهرسازی درانواع دستی واتوماتیک تولید می شوددستگاه مهرسازی دستی که به ان قیدنورمهرسازی نیز میگویندکه ازجعبه ای ازجنس پلسکی ویافلزی تشکیل شده که دارای تعدادی لامپ یووی مخصوص مهرسازی وبردهای دیجیتالی میباشددستگاه مهرسازی فوق چاپ طرح مهرراروی ژلاتین انجام میدهدومرحله شستشوی وبرجسته شدن مهر بافرچه وحلال ژلاتین شور بصورت دستی انجام می شودبااین تفاوت دستگاه مهرسازی اتوماتیک علاوه برمخزن نوریووی دارای مخزن شستشو وبرجسته کردن مهر نیزمیباشدودستگاه همه مراحل چاپ وبرجسته کردن مهررا بصورت  اتوماتیک انجام می دهد.
   سایت ویکی 

اموزش مهرسازی حرفه ای(ساخت مهرژلاتینی)

 ساخت مهر بادستگاه اتوماتیک مهرسازی باساده ترین روش نسبت به دستگاه  دستی مهرسازی انجام میشودبعداز اماده  شدن طرح نگاتیوی   وپرینت  برروی کاغذکالک طرح فوق را باژلاتین خام درون قسمت نوردهی دستگاه قرارداد تا بعداز10دقیقه نوردهی  ژلاتین را میتوان درون مخزن شستشو قراردادتا دستگاه بصورت انوماتیک همه مراحل ساخت مهرراانجام دهد

ادامه مطلب

لوازم موردنیاز برای راه اندازی شغل مهرسازی

 برای ساخت مهروراه اندازی شغل مهرسازی علاوه بردستگاه اتوماتیک مهرسازی  به کامپیوتر وپرینتر مهرسازی  برای طراحی مهر  وموادو لوازم  مهرسازی نیازداریم مواد مصرفی مهرسازی شامل:

 • ژلاتین مرغوب  المانی ویاژاپنی
 • انواع دسته مهر
 • چسب دوطرفه
 • کاغذکالک
 • محلول شستشوی ژلاتین

انواع دستگاه مهرسازی ژلاتینی

دستگاه  مهرسازی ژلاتینی درمدل های دستگاه مهرسازی اتوماتیک ودستگاه مهرسازی دستی بهمراه اموزش رایگان مهرسازی باقابلیت ساخت انواع مهرپزشکی – مهرشرکتی – مهردسته چک وشخصی – مهر محضر – مهرمدارس – بالامپ های پرقدرت یووی 20سانتی ژاپنی مخصوص مهرسازی وبردهای دیجیتالی – تامین مواد اولیه ولوازم مهرژلاتینی قیمت دستگاه مهرسازی ارزان از700هزار تا1200هزارتومان وقیمت دستگاه مهرسازی اتوماتیک از5500هزارتومان شروع می شود .یک سال گارانتی تعویض  باتوانایی ساخت مهرژلاتینی , مهربرجسته فلزی وانواع کلیشه ژلاتینی وکلیشه فلزی مناسب راه اندازی کسب وکار پردرامد وزودبازده دستگاه مهرسازی مدل چینی 500هزارتومان

دستگاه مهرژلاتینی ساخت مهردرانواع اتوماتیک ودستی بهمراه اموزش مهرسازی رایگان –  باتوانایی ساخت انواع مهربانکی – مهرشرکتی – مهرپزشکی – مهرمحضر – مهردسته چک – مهرمدارس بالامپ های یووی پرقدرت مدادی 20سانتی اصل ژاپن وبردهای دیجیتالی مدل ژاپنی ساده 700هزارتومان ودستگاه مهرسازی تایمردار مدل ژاپنی1200هزارتومان بایک سال گاراتی تعویض  مناسب ساخت مهرژلاتینی ومهربرجسته فلزی وانواع کلیشه ژلاتینی کلیشه فلزی برای راه اندازی شغل پردرامدوزودبازده دستگاه مهرسازی بالامپ های 30 سانتی چینی 500هزاترتومان

دستگاه مهرسازی ژلاتینی (تمام اتومات)

دستگاه ساخت مهرژلاتینی

دستگاه های مهرسازی درمدلهای ژاپنی وچینی تولیدمی شود

دستگاه مهرسازی مدل ژاپنی:

دستگا مهرژلاتینی مدل ژاپنی

 دستگاه مهرسازی ارزان قیمت بادولامپ یووی ماوراء بنفش مخصوص مهرسازی اصل ژاپن

دستگاه مهرسازی مدل چینی:

دستگاه مهرساز 4لامپ مدل چینی

دستگاه مهرسازی 80هزارتومان

انواع دستگاه مهرسازی کوچک وارزان قیمت500هزارتومان با4لامپ ماوراء بنفش , شیشه مگنت دار برای وکیوم ژلاتین و6ماه گارانتی فول

برچسب ها:خرید لوازم مهرسازی,خرید دستگاه مهرسازی,خریدلوازم مهر,خرید موادمهرسازی,خرید مهر

 

 

قیمت دستگاه مهرسازی (ژلاتینی)

خریددستگاه مهر

قیمت دستگاه مهرسازی ژلاتینی دستی واتوماتیک  درانواع مهرژلاتینی ومهرفلزی برجسته ومهرلیزری بهمراه اموزش مهرسازی رایگان؛ پشتیبانی و وخدمات پس ازفروش دایمی تامین مواد اولیه ولوازم  مهرسازی یک سال گارانتی فول بامشاوره رایگان برای خرید دستگاه مهرسازی بابدنه فلز استیل باپوشش رنگ ایمنی ضد خش ضد پوسیدگی قابلیت ساخت انواع مهرژلاتینی , کلیشه فلزی , کلیشه داغی ومهرفلزی ؛ مهرپرسی ومهربرجسته09123344067

قیمت دستگاه مهرسازی اتوماتبک ودستی دردومدل دستگاه مهرسازی  اتوماتیک5500هزارتومان ودستگاه مهرسازی فول اتوماتیک6500هزارتومان ودستگاه مهرسازی دستی از700هزار تا1200هزارتومان تولیدوعرضه می شود همراه بااموزش ساخت مهرهای ژلاتینی باخرید دستگاه رایگان است

 فروش بصورت حضوری ویاتلفنی باپشتیبانی وخدمات پس ازفروش دایمی یک سال گارانتی تعویض قطعات تامین لوازم  مهرسازی وموادمصرفی همراه بااموزش حرفه ای ورایگان

برای خریدتماس بگیرید======

09123344067 

مطالب مرتبط========

دستگاه مهرسازی اتوماتیک

دستگاه اتوماتیک مهرسازی

خرید دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی اتوماتیک

دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی ارزان قیمت

دستگاه مهرسازی برجسته

برچسب ها:مهرسازی – دستگاه مهرسازی – ساخت مهر – مهر – مهرژلاتینی – دستگاه ساخت مهرژلاتیتی – دستگاه مهرژلاتینی – مهرفوری – دستگاه ساخت مهر – مهربرجسته –   مهرشرکت

09123344067

09334766505