دستگاه مهرسازی دستی

دستگاه مهرسازی دستی کوچک وارزان قیمت  بالامپ های یووی ماوراء بنفش هیتاچی ژاپن , شیشه مگنت دار وکیوم دار برای وکیوم ژلاتین بهمراه اموزش ساخت مهردر10دقیقه100%تضمینی مناسب برای شغل خانگی که میتوان باکمترین سرمایه انرا راه اندازی کرد ودرفضای کوچک درمنزل مشغول بکارشد ومهرهای سفارشی فروشگاه ها وموسسات را تولید کرد وعرضه نمود وصاحب شغلی پردرامد شد ومهرهای سفارشی شامل:مهرژلاتینی – مهرشرکتی – مهربانکی – مهرمحضر – مهر مدارس و…راساخت تامین لوازم ومواداولیه مهرسازی برای ساخت انواع مهر وصدهاطرح اماده مهرسازی رایگان و1سال گارانتی فول باپشتیبانی فنی وخدمات رایگان09123344067برچ

برچسب ها:انواع مهرژلاتینی,انواع مهر,انواع مهرپرسی,انواع مهربرجسته,انواع مهرفلزی,انواع مهرلیزری,مهر

برچسب ها:دستگاه مهرژلاتینی؛دستگاه مهر150هزارتومان؛مهرارزان؛قیمت مهر؛دسته مهراتوماتیک؛دستگاه مهر؛

هزینه ساخت مهرومیزان درامد

مهرسازی جزع مشاغلی است باکازبردبالا وپردرامدوموردمصرف شرکتها وادارات وموسسات میباشدودرتمام مشاغل از ضروریتها محسوب میشودوپردرامد وزودبازده است دستگاه مهرسازی دستی

باکمترین هزینه مهرژلاتینی رامیتوان ساخت مهرفوری ژلاتینی باهمان دسته معمولی  پلاستیکی هزینه اولیه ان زیر4000تومان هزینه دارد اما فروش ان بالاتراز30هزارتومان است باتوجه به سودبالای مهرژلاتینی شغل مهرسازی رامیتوان بکی ازمشاغل پردرامد دانست که باسرمایه کم صاحب درامدعالی شد

حرفه مهرسازی مناسب برای افراد جویای کار که میخواهند باسرمایه کم شغل پردرامدوزودبازده داشته باشندوسفارشات بازار وموسسات را سریع واسان تولید وعرضه نمایند دستگاه مهرسازی دستی

لوازم ومواد اولیه موردنیاز برای شروع کارمهرسازی:

برای ساخت مهرژلاتینی  ومهربرجسته علاوه بردستگاه مهرسازی به

 •  کاغذکالک
 • ژلاتین خام مخصوص مهرسازي(ژاپنی ویاالمانی)
 • فرچه شستشو
 • چسب دوطرفه
 • حلال شستشوی ژلاتین(تربانتین)
 •  دسته مهرپلاستیکی به اشکال گوناگون نیازداریم.
 • نایلوپرینت برای دسته  مهر مهربرجسته
 • دسته مهرپرسی مهربرجسته

برای ساخت مهرژلاتینی ومهرسازی برجسته علاوه برکامپیوتر وپرینتر مخصوص مهرسازی و قیدنورمهرسازی به مواد اولیه مهرسازی نیز نیاز داریم

برای مهرژلاتینی به ژلاتین خام وبرای ساخت مهرفلزی برجسته  بجای ژلاتین ازنایلوپرینت مهربرجسته وبجای دسته مهرژلاتینی ازدسته مهرپرسی برجسته استفاده میشوددستگاه مهرسازی دستی

روش ساخت مهر

دستگاه مهرسازی

برای راه اندازی کارگاه مهرسازی علاوه بردستگاه مهرسازی به سیستم کامپیوتر پرینتر لیزری سیاه وسفیدازنوع HP باشدواشنایی مقدماتی بانرم افزار کورل وفتوشاپ دستگاه مهرسازی دستی

برای ساخت مهر پس ازاماده شدن طرح اولیه مهر درکامپیوترطرح اماده راروی کاغذ کالک بصورت نگاتیو پرینت میگریم بعد ژلاتین برش خورده وطرح را درون دستگاه مهرقرارمیدهیم به مدت 10 دقیقه ازطریق نوریووی دستگاه نوردهی میدهیم تا طرح برروی ژلاتین منتقل شودوسپس  برای شستشو ی ژلاتین وبرجسته شدن مهربافرچه ومحلول شستشوبصورت دستی عمل فرچه زنی  انجام میشوداما دردستگاه اتوماتیک مهرسازی  همه مراحل شستشووبرجسته شدن مهردستگاه انجام میدهد. دستگاه مهرسازی دستی

انواع دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی برحسب نوع دستگاه ووسایل مصرفی دردرون دستگاه ها ونوع کارکرد به دودسته تقسیم میشوند دستگاه مهرسازی دستی دستگاه مهرسازی اتوماتیک دستگاه مهرسازی دستی

پشتیبانی دستگاه مهرسازی:

دستگاه مهرسازی  دستگاه مهرسازی دستی

دستگاه مهرسازی دستی جدیدبه دلیل لامپ های یووی ماوراء بنفش وپرینتر لیزری برای طراحی مهر ساخت مهر اسان انجام میشودومهرسفارشی میتوان باکیفیت تحویل داد باپشتیبانی و1سال گارانتی وخدمات پس ازفروش رایگاندستگاه مهرسازی دستی

دستگاه مهرسازی جدید تولید شرکت توانایی ساخت انواع مهررادارد شامل:  دستگاه مهرسازی دستی

دستگاه مهرسازی

 • ساخت انواغ مهرهای ژلاتینی
 • ساخت انواع مهرهای فوری
 • ساخت مهرهای برجسته
 • ساخت انواع مهرهای اتوماتیک
 • ساخت انواع مهرهای نروماده
 • ساخت انواع مهرهای فلزی
 • ساخت انواع مهرهای فروشگاهی بدون تاریخ وتاریخ دار
 • ساخت انواع مهرهای شرکتی ارم دار ، بدون ارم
 • ساخت انواع مهرهای پرسی
 • ساخت انواع مهرهای برجسته برقی

09123344067 – 09334766505

قیمت دستگله مهرسازی:

دستگاه مهرژلاتینی بالامپ های پووی اصل ژاپن بهمراه اموزش ساخت مهر رایگان ویکسال گارانتی فول از350هزارتومان تا44500 هزارتومان درمدلهای مختلف دستی واتوماتیک

دستگاه مهرسازی برجسته فلزی باتوانایی ساخت انواع مهرفلزی ومهرژلاتینی تامبن لوازم مهرسازی بایکسال گارانتی از490هزارتومان

بهمراه تامین مواداولیه ساخت مهر رایگان , اموزش رایگان وپشتیبانی فنی وخدوات پس ازغروش دایمی به انضمام صدها طرح اماده مهرسازی رایگان

مزیت دستگاه مهرسازی تولید شرکت:

دستگاه مهرسازی دستی

 • توانایی ساخت انواع مهرژلاتینی وبرجسته فلزی
 • ساخت مهرسفارشی باکیفیت
 • باکمترین هزینه مواد اولیه میتوان مهرساخت
 • دستگاهی که بخاطر ارزان بودن شرکتها ودانشجویان میتوانند مهرساز خودباشند
 • ارزان بودن لوازمات تعویضی
 • کم حجم ودرهرمکانی میتوان باان مهرساخت
 • -خرید مستقیم ازتولید کننده با1سال گارانتی تامین مواداولیه ولوازم مهرسازی
  وصدها طرح اماده مهرسازی رایگان.دستگاه فوق کم هزینه و انواع مهر سفارشی با بهترین کیفیت میتوان تحویل مشتری داد.
  نوع لامپ دستگاه مخصوص مهرسازی وپرینترلیزری برای طرح اولیه مهرطوری است که براحتی میتوان مهرمورد نظر خودرا باان ساخت

مقررات ساخت مهر وضوابط ان:

دستگاه مهرسازی

نکته مهم بعداز خریددستگاه مهرسازی وطریقه مهرسفارشی  دستگاه مهرسازی دستی

ساخت مهر سفارشی برای شرکتها وموسسات و… یکسری    دستگاه مهرسازی دستی

مقررات وضوابط باید رعایت شود

 • شناخت کامل ان موسسه
 • گرفتن مدارک مستند
 • بعنوان مثال برای ساخت مهرهای پزشکی وپرستاری  اسکن کارت نظام پزشکی باید ضمیمه مدارک شود
 • سپس مهرسفارشی ساخته شده را به مشتری میتوان تحویل داد  دستگاه مهرسازی دستی

ایمنی محیط کار:

دستگاه مهرسازی

 • رعایت ایمنی محیط کار استفاده نکردن بنزین برای شستشوی ژلاتین واستفاده ازتربانتین بخاطرجلوگیری از خراب شدن ژلاتین و خطراتش سوزی درمحیط کاربرای شستشوی ژلاتین انجام شود!09123344067

روش بازاریابی درشغل مهرسازی:

دستگاه مهرسازی

اموزش ومشاوره بازاریابی رایگان وبرای جذب مشتری بعداز خرید دستگاه وچگونگی ارتباط بامشتری و..شرکت شمارا کاملا پشتیبانی وساپورت میکند

توسط احمدی |دستگاه مهرسازی|دیدگاه ها بسته هستند  دستگاه مهرسازی دستی

*برای خریدتماس بگیرید======

09123344067

درباره نویسنده احمد

فروش انواع دستگاه مهرسازی –  دستگاه کوچک ارزان قیمت  مهرسازی – فروش دستگاه چاپ سیلک دستی – اموزش چاپ سیلک – اموزش مهرسازی ساخت مهرژلاتینی وبرجسته – لوازم مهرسازی ولوازم چاپ سیلک شغل پردرامد – شغل دوم زودبازده -شغل دوم خانگی شغل زنانه پردرامد , مشاغل خانگی  دستگاه مهرسازی دستی

09123344067

09334766505

*اخرین محصولات======

*مطالب مرتبط=====

دستگاه مهرسازی ژلاتینی

خرید دستگاه مهرسازی

فروش دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی فلزی