کاردرمنزل بادستگاه مهرسازی

انواع دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی کلیشه سازی براساس نوع کار ودستگاه  درانواع دستگاه مهرسازی دستی ودستگاه مهرسازی اتوماتیک تولید وعرضه میشود.دستگاه مهرسازی دستی که به ان دستگاه مهرسازی خانگی میگویندباتوانایی ساخت مهرشرکتی  ؛ مهربانکی ؛ مهرمحضر ؛ مهردفترخانه ؛ مهرنظام پزشکی ؛ مهرمدارس ؛ وساخت مهردریافت شد و..رادارد ومیتوان درفضای کوچک درمنزل به عنوان شغل دوم خانگی انتخاب نموده وشروع بکارنمایید قیمت دستگاه مهرسازی خانگی از490هزارتومان بهمراه اموزش مهرسازی رایگان وتامین لوازم مهرسازی شامل ژلاتین , دسته مهرپلاستیکی , چسب دوطرفه , محلول شستشو ژلاتین و..1سال گارانتی فول وپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش رایگان

برچسب ها:انواع مهرژلاتینی – انواع مهر – انواع مهرپرسی – انواع مهربرجسته – انواع مهرفلزی – انواع مهرلیزری – مهر

مقدارسرمایه برای راه اندازی شغل مهرسازی خانگی:

دستگاه مهرسازی دستی یک فرصت شغلی پردرامد وکم هزینه است برای راه اندازی به سرمایه کم وفضای کوچک واموزش حرفه ای ولوازم مهرسازی نیازدارد.دستگاه مهرسازی خانگی پردرامد رامیتوان برای شروع کارخانگی درمنزل  انتخاب نمود.بااین شغل میتوان انواع مهرهای سفارشی شامل مهرهای ژلاتینی وبرجسته ساخت وبه مشتریان سریع واسان تحویل داد

مواداولیه ولوازم موردنیازبرای راه اندازی شغل مهرسازی :

علاوه برددستگاه مهرسازخانگی (قیدنور)به لوازم مهرسازی نیازداریم

  • ژلاتین ازنوع مرغوب المانی
  • محلول شستشوی ژلاتین تربانتین
  • دسته مهرپلاستیکی به شکل های مختلف
  • چسب دوطرفه
  • جزوه راهنمای  طراحی اولیه مهر
  • سی دی شام صدها طرح اماده مهرسازی رایگان
  • یک نمونه طرح نگاتیوی روکاغذ کالک
  • کاغذ کالک برای پرینت طرح اولیه مهرژلاتینی
  • فرچه شستشو

اموزش مهرسازی بااماده شدن طرح نگاتیوی پرینت شده برروی کاغذ کالک بسیار ساده انجام میشودطرح اماده فوق باژلاتین خام درون دستگاه مهربه مدت 10دقیقه نوردهی میکنیموطرح ازطریق نوریوویوی برروی ژلاتین منتقل میشودسپس بافرچه وحلال ژلاتین را شستشو می دهیم تابرجسته شود بادستگاه یووی می توان انواع مهرفلزی برجسته , کلیشه تامپو وکلیشه طلاکوب وکلیشه چاپ وکلیشه ژلاتین کارتن سازی هم ساخت

پشتیبانی دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی دستی از350 هزار تا600هزارتومان بااموزش مهرسازی درمنزل – 1سال گارانتی باپشتیبانی دایمی وصدها طرح اماده رایگان – دستگاه مهرسازی اتوماتیک ازتولید به مصرف ارزان تراز همه جا از از3800هزارتا4500هزارتومان1سالاگارانتی  فول باپشتیبانی وخدمات رایگان تنهاشرکت که خودتولیدکننده است ومشتریان باخبال راحت خرید مینمایند  خرید بافاکتورشرکت انجام میشود

قطعات دستگاه مهرسازی خانگی

مهمترین قسمت دستگاه مهرسازی همان لامپ های دستگاه است که باید ازنوع یووی مخصوص مهرسازی وطول لامپ دردستگاه مهرسازی دستی واتوماتیک حداکثر 10 و20سانتی باشدازلامپ هایی به طول 30 سانتی غیر استانداردنباشد که نوراضافی این نوع لامپ ها باعث پایین امدن کیفیت مهرمیشود

لامپ های 30 سانتی ضخیم که بعضی افراد بی اطلاع ازحرفه مهرسازی به دلیل ارزان بودن این لامپ ها دردرون دستگاه مهرقرارمیدهند  یاخود تولید کننده نیستند از بازارخرید مینمایند وتازه برای شستشوی ژلاتین نیزمصرند که ازبنزین که غیرایمنی است  استفاده شود و مهرساخته شده بدون کیفیت باعمرکوتاه وبنزین باعث اتش سوزی نیز میشود

روش کاردستگاه مهرسازی:

کاردستگاه مهرسازی انتقال طرح ونوشته نگاتیوی برروی کاغذ کالک ازطریق نوریووی دستگاه برروی ژلاتین است وبقیه مراحل  فرچه زنی  وشستشوی ژلاتین مهر بصورت دستی انجام میشوداما برای تسریع کارمهرسازان حرفه ای ازدستگاه مهرسازی اتوماتیک که هم زمان تعدادمهرسفارشی دستگاه بصورت اتوماتیک برجسته میکند ومیتوان سریع وباسوداوری بیشتر تحویل مشتری داداستفاده میکنند

اموزش بازاریابی وروش جذب مشتری

شرکت برای ارتباط بامشتریان بازاروعواملی که برای جذب مشتری موثر است شمارا مشاوره وپشتیبانی مینماید

دستگاه دارای گارانتی 1ساله بدون قید وشرط

خدمات پس ازفروش رایگان

تامین موادموردنازبرای شروع کار به میزان دلخواه
دستگاه مهرسازی به همراه (سی دی وجزوه)=قیمت از350هزارتومان

برای خرید تماس بگیرید

لطفا جهت سفارش دستگاه به صورت تلفنی بایکی از شمارهای زیر تماس حاصل  نمایید

قبل ازواریز وجه

جهت مشاوره وپشتیبانی تماس بگیرید

09123344067

09334766505


برای گرفتن دستگاه پیک شماره بارنامه برای شما باتلفن ارسال مینمایدبعدتحویل میگیرید

باخرید دستگاه مهرسازی صاحب شغلی پردرامد وزودبازده شوید