دستگاه مهرسازی36وات

دستگاه چاپ ناخن با4لامپ36وات

دستگاه چاپ ناخن36 وات با4لامپ یووی

مخصوص چاپ ناخن

دستگاه فوق مخصوص چاپ ناخن میباشدکه بعضی افراد سودجو برای ساخت مهرتاکید نموده اند ازاین دستگاها برای ساخت مهرباقیمت 85هزارتومان استفاده کنید

دستگاه مهرسازی بالوازم متفرقه وغیراصلی

60و 85 هزار تومان شرکت تولید نمیکند

09123344067

____________________

دستگاه مهرسازی دستی  با  لامپ اصلی یووی ژاپن
و 1سال گارانتی  با شیشه سنپلاست خارجی باکیفیت و1سال گارانتی  از150هزارتا290هزارتومان بهمراه آموزش حرفه ای , صدها طرح مهر
آماده و تامین لوازم مهرسازی

jjjhh
دستگاه بابدنه پلکسی کوچک  مهرسازی

بالوازم ژاپنی مخصوص مهرسازی

09123344067
09334766505