دستگاه مهر اتوماتیک

ساخت مهر؛بادستگاه مهرسازی به دوصورت 

دستی و اتوماتیک انجام میشود

 دستگاه مهرسازی دستی از

 ازجعبه ای بالامپ های ماوراء بنفش تشکیل شده

که نوریووی طرح مهررا روی ژلاتین منتقل می کند

وشستشو وبرجسته شدن مهر دستی انجام می شود

امادر دستگاه مهراتوماتیک 

عمل شستشوی وبرجسته شدن ژلاتین مهررا

دستگاه بصورت کاملا اتوماتیک انجام میدهد

س

دستگاه اتوماتیک مهرسازی ازیک مخزن

با لامپ های یووی ماوراء بنفش و بردهای دیجیتالی

ومخزن دوم محل شستشوی مهر با موتور و گیربکس و

فرچه شستشو تشکیل شده که علاوه بر نوردهی

مرحله شستشو و برجسته کردن مهربصورت

اتوماتیک انجام می شود

برای شروع کاردررشته مهرسازی

علاوه بردستگاه مهر اتوماتیک یا دستی برای مهرسازی 

به ژلاتین مهرسازی , کاغذ کالک ؛پایه مهر

اسپری مهرسازی؛ طراحی مهر و پرینتر مخصوص مهرسازی

نیاز داریم

دستگاه مهر دستی

از 60 هزار تا 150 هزار تومان

دستگاه اتوماتیک مهر

دستگاه اتوماتیک مهر 600 هزارتومان

دستگاه فول اتوماتیک مهر 800 هزار تومان

آموزش تخصصی مهرسازی همراه بامواد ولوازمات رایگان

پنج سال گارانتی باخدمات پس ازفروش

راهنمای طراحی مهر فارسی

پکیج وصدها نمونه طرح مهر آماده رایگان

09123344067

09334766505

http://www.karafarinco.com