دستگاه چاپ تیشرت-چاپ لباس -چاپ تریکو

چاپ تریکو-کتان- چاپ لباس -چاپ تیشرت چاپ روی سطوح صاف ویژه تولیدیهای تیشرت و…

پردرامدترین چاپ کم هزینه بادستگاه چاپ تیشرت انجام میشود

میزنور شابلون ساز چاپ سیلک 

 دستگاه مخصوص چاپ مستقیم روی تیشرت باتنظیم راپرت بصورت تیراژی

اموزش چاپ روی پارچه تیشرت
برای تولیدکنندگان لباس نوزاد -تریکو

تیشرت که بعداز اموزش درفضایی کوچک باسرمایه کم

خودتان چاپ بزنید

نمونه چاپ روی تیشرت

 دستگاه چاپ تیشرت 

******************

دستگاه چاپ سیلک رومیزی برای تیشرت و لباس دوخته

وچاپ روی نایلون واشیاء

برای جویندگان کار

که میخواهید روی تیشرت ولباس زنانه ونوزاد و… برای

تولیدیها لباس چاپ انجام دهید

SHBLON125000

شغلی مستقل بادرامد عالی داشته باشید

و چاپ مستقیم روی پارچه انجام دهید
  
میتوانیدباکمترین سرمایه صاحب کارگاه چاپ روی تیشرت
شوید
با اموزش حرفه ای جاپ سیلک روی پارچه  نخ پنبه ای کتان وپلیستر و..
 جوابگوی سفارشات تولیدیهای تیشرت ولباس باشید

باپشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش رایگان

قیمت از2500هزارتا

4500هزار تومان
http://www.karafarinco.com

دستگاه چاپ سیلک اختاپوسی چاپ روی تیشرت ولباس دوخته

09123344067
09334766505

دستگاه چاپ تیشرت-چاپ تریکو-چاپ لباس دوخته

شرکت فنی حرفه ای کارمهر