دستگاه چاپ تیشرت-چاپ لباس دوخته -چاپ تریکو

چاپ تریکو-کتان- چاپ لباس دوخته-چاپ تیشرت چاپ روی سطوح صاف

پردرامدترین چاپ کم هزینه با

دستگاه چاپ تیشرت گردان ویژه تولیدیهاو…

دستگاه چرخشی یکنفره 2/5میابون تومان

دستگاه چرخشی دونفره4میلیون تومان

دستگاه چرخشی چهارنفره 6میلیون تومان

دستگاه چرخشی شش نفره 8میلیون تومان

الف:اموزش چاپ پارچه
برای تولیدکنندگان لباس نوزاد -تریکو

تیشرت که بعداز اموزش درفضایی کوچک باسرمایه کم

خودتان چاپ بزنید

دستگاه چاپ تیشرت چرخشی

******************
برای جویندگان کار
که میخواهید روی تیشرت ولباس زنانه ونوزاد و… برای

تولیدیها لباس چاپ انجام دهید

SHBLON125000

شغلی مستقل بادرامد عالی داشته باشید

علاوه بر چاپ مستقیم روی پارچه
میتوانید برای امور تبلیغات تا حتی در منزل
باکمترین سرمایه صاحب کارگاه چاپ
وتبلیغات ومهرسازی شوید
با اموزش حرفه ای جاپ سیلک
میتوانید جوابگوی سفارشات چاپی در امور تبلیغات نیز باشید
مانند :چاپ روی نایلون تبلیغاتی،چاپ روی ساک دستی
چاپ روی مشماع،چاپ روی چوب
،چاپ روی شیشه،چاپ روی چرم،چاپ روی مقوا
،چاپ روی چوب،چاپ روی لوازم التحریر
، چاپ روی خط کش،چاپ روی کارت عروسی وکارت دعوت
وکلیه سطوح صاف ومسطح قابل اجراست.
باپشتیبانی خدمات پس از فروش

برای چاپ درامور تبلیغات از400هزارتا

600هزار تومان
http://www.karafarinco.com
https://www.karmohr.com
09123344067
09334766505
شرکت فنی حرفه ای کارافرین اینده ساز