دستگاه چاپ خانگی

دستگاه  چاپ خانگی سیلک کاردرمنزل
کم هزینه پردرامد
دستگاه چاپ سیلک ازمیزنوری به
ابعاد استانداردشامل میز نوری
بابدنه الومینیومی که دارای لامپ های مهتابی فلورسانت
  وترانس واستارت المانی
و تایمرجهت خاموش وروشن کردن دستگاه بابدنه
الومینیمی ضد موج  وپوسیدگی است
کار دستگاه چاپ خانگی سیلک
ساخت شابلون یا همان
کلیشه چاپ است بدین صورت
که پس از پرینت طرح
یا نوشته روی کاغذ کالک باید
لایه نازکی از لاک و حساس کننده
را روی توری سیلککشید و با طرح پرینت شده درون دستگاه خانگی
چاپ قرار داد
میز نور چاپ سیلک توسط نور دستگاه(میز نور)
طرح را روی توری
حک میکند پس از آماده شدن شابلون
آنرا به گیره ومیز چاپ نصب نموده
روی سطح صاف  مانند ساک دستی
قرار داده و کاردک رنگ را روی
توری شابلون می کشیم تا
طرح یا نوشته روی سطح صاف چاپ شود
مراحل بعدی واصلی چاپ(مراحل تکمیلی چاپ)
چاپ تکرنگ-چاپ چهاررنگ وچاپ چند رنگ
وچاپ  بارنگهای ترکیبی واموزش تخصصی
و به صورت حرفه ای فراگرفته
که بتوانید چوابگوی همه سفارشات چاپی باشید

 دستگاه چاپ سیلک خانگی
با آموزش چاپ روی سطوح مسطح
    یک سال گارانتی و  پشتیبانی دایمی
از 200 هزارو 600 هزار تومان وببالا
ساخت کلیشه چاپ – ساخت کلیشه کارتن سازی

– مهرسازی کلیشه سازی – شابلون سازی
  – چاپ دستی – چاپ نایلون تبلیغات

09123344067

09334766505

شرکت تولیدی فنی حرفه ای

کارمهر