دستگاه چاپ روی مشماع

چاپ روی مشماع وپلاستیک ونایلون بادستگاه چاپ سیلک اسکرین به صورت دستی واتوماتیک انجام میشود بهمراه اموزش چاپ حرفه ای مشماع وتامین لوازم چاپ مشماع وسطوح مسطح که قابلیت رنگ پذیری داشته باشنداز300هزار و600هزارتومان تا800هزارتومان09334766505

 

فراگیری چاپ روی کیسه مشما بادستگاه چاپ سیلک بسیار ساده وحرفه ای انجام میشود.

برای چاپ روی مشماع باشابلون چاپ سیلک ابتدا طرح اماده چاپ را بروی کاغذ کالک پرینت گرفته با شابلون خام درون دستگاه قیدنور قرارمیدهیم درمدت 3الی5دقیقه نوردهی طرح بروی شابلون حک میشود سپس شابلون بافشار اب میشوییم تاطرح بروی شابلون طاهر واماده چاپ شود.

برای چاپ زدن وشابلون زنی ابتداشابلون اماده رابه گیره چاپ نصب نموده وبقیه مراحل چاپ ؛ کاردک کشی بارنگ وگذاشتن وبرداشتن سطوح صاف مانند نایلون بصورت دستی انجام میشود.

اموزش حرفه ای چاپ سیلک ویژه چاپ مشماع

یک سال گارانتی فول

از250هزارو400هزارتومان تا800هزارتومان

09123344067

09334766505