دستگاه چاپ روی چرم

فروش واموزش دستگاه  چاپ سیلک اسکرین

بروی چرم

خودتان چاپ بزنید*

*******************

2

 

دستگاه چاپ سیلک بااموزش حرفه ای

قابلیت چاپ بروی سطوح صا ف ومسطح رادارد

hg

چاپ روی کیف چرمی

چاپ روی سطوح صاف  ومسطح  باچاپ سیلک

شامل :چاپ روی چرم

چا پ روی ساک چرمی

،چاپ روی کیف چرمی،چاپ روی جلد چرمی

…… چاپ روی کفش چرمی،چاپ روی نایلون،

چاپ روی چرم مصنوعی

چاپ روی پلاستیک ؛جاپ روی جعبه و

55

 الف : تولیدیهای کیف-کفش – مراکزصنعتی

 باکمترین سرمایه درمکانی( 3*4 )صاحب

کارگاه چاپ وتبلیغات  شوید

روی تولیدات وبسته بندی کالایتان 

چاپ وتبلیغات انجام دهید.

مانند :محصولات چرمی و

****************

Un6

     ب: جویندگا ن کارمستقل جویای کاز

باخرید دستگاه چاپ سیلک

 تا حتی درمنزل  صاحب کارگاه چاپ وتبلیغات شوید

برای فروشگاها- تولیدیها -مراکز صنعتی

روی بسته بندی کالایتان چاپ وتبلیغات انجام دهید

از200و400هزارالی600هزارتومان

09123344067

09334766505

http://www.karafarinco.com