دیدگاه

karmohr.com

مرکز تولید وفروش دستگاه مهرسازی باقیمت ارزان – دستگاه چاپ سیلک خانگی دستی باتامین لوازم مهرسازی ولوازم چاپ سیلک – باپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش09123344067

دستگاه مهرسازی استاندارد(ژاپنی)

احمد  – دستگاه مهر , دستگاه مهرساز ارزان قیمت

انواع دستگاه مهرسازی

1-دستگاه مهرسازی برحسب  نوع لامپ مصرفی دونوع است

دستگاه مهرسازی دستی با2لامپ اصلی یووی مخصوص مهرسازی به طول 10سانتیمتر

دستگاه مهرسازی با4لامپ غیراصلی مخصوص چاپ ناخن به طول 30سانتیمتردربازار بفروش میرسد!!

توضیح اینکه دستگاه اتوماتیک مهرسازی با3لامپ20سانتی اصل ژاپن تولید میشود

2-دستگاه مهرسازی برحسب نوع کارکرد دودسته اند دستگاه مهرسازی دستی واتوماتیک تولید میشود

دردستگاه مهرسازی دستی شستشوو برجسته شدن ژلاتین بصورت دستی انجام میشود اما دردستگاه مهرسازی اتوماتیک شستشو وبرجسته شدن ژلاتین دستگاه بصورت اتوماتیک انجام میدهد

ادامه مطلب