راه اندازی شغل خوب وپردرامد در منزل

برای داشتن شغل خوب و پردرآمد
در هرکجا که هستی شهر کوچک

و یاحتی در شهرهای بزرگ
بااموزش حرفه ای  مهر سازی

وچاپ سیلک می توان مشغول بکارشد

که براحتی سریع واسان می توانیدچاپ
روی  مشماع , پلاستیک و لباس
و همچنین ساخت انواع مهر ژلاتینی و مهر فلزی
برجسته و ساخت کلیشه فلزی و ژلاتینی راانجام دهید وجوابگوی سفارشات بازار و.. درامورتبلیغات ومهرسازی باشید وافراد خانواده رانیز شریک کاری خود گردانید.وکار ومشغله همیشگی داشته باشید؛ مدرک دانشگاهی جواب نداده! هزینه کردید  تاحتی به پول خود هم نرسیده اید! حرفه چاپ وتبلیغات ومهرسازی بیاموزیدهنرداشته باشید! باکمترین سرمایه یک عمر  خود وخانواده را بیمه کاری نمایید

99

دستگاه مهر سازی و ساخت مهر یکی
ازمشاغل کم هزینه پردرآمد است
و دستگاه چاپ سیلک خانگی هم
جزء مشاغل خانگی است  وبرای افراد خانواده می تواند
شغل مناسبی باشد ودرفضای کوچک مشغول بکارشوید
دستگاه چاپ سیلک و مهرسازی
شغل دایمی پردرآمد  با سرمایه کم
یک سال گارانتی
آموزش حرفه ای وتخصصی
از 400 هزار تومان
دستگاه مهر سازی
از60و 85 هزار و150هزارتومان
دستگاه چاپ سیلک خانگی
از 300 هزار تومان
09123344067
09334766505