روش بازاریابی

عوامل موثر درارتباط بامشتریان بازار
واموزش وروش بازاریاتی
بعدازآموزش وفراگیری حرفه مهرسازی
درساخت انواع مهرژلاتینی وبرجسته فلزی
واموزش چاپ سیلک نیز بصورت تخصصی
طبق خواستها وسفارشات بازاربرحسب رنگ بندی
 روش بازاریابی–  طریقه ارتباط بامشتریان – روش قیمت دادن – طرزنوشتن قراردادکاری بامشتریان – شرکت شمارا کاملاپشتیبانی وساپورت می نماید.09123344067