شابلون چاپ سیلک

شابلون مخصوص چاپ سیلک به ابعادمشخص و با ابعاد کاری مورد نظرمشتری
با توری ۱۲۰ قابل شستشو قابل استفاده برای طرح های مختلف

۰۹۱۲۳۳۴۴۰۶۷