شابلون چاپ سیلک

شابلون مخصوص چاپ سیلک به ابعادمشخص و با ابعاد کاری مورد نظرمشتری
با توری 120 قابل شستشو قابل استفاده برای طرح های مختلف

09123344067