لوازم مهر سازی

لوازم مهرسازی

 

انواع لوازم مهرسازی:

برای ساخت مهر علاوه بر دستگاه مهر سازی

وبه کامپیوتر وپرینتر مخصوص مهرسازی لوازم ووسایل ساخت مهر

  •  ژلاتین خام
  • چسب دو طرفه
  • کاغذ کالک
  •  اسپری مهرسازی
  •  دسته مهر
  • بهمرار راهنمای طراحی مهرنیاز است 

33برای ساخت مهر فلزی برجسته بجای ژلاتین

از نایلوپرینت(سیلیکون فشرده)

 استفاده میشود و نایلوپرینت نروماده اماده را

به دهنه دسته پرسی فلزی برای استفاده می چسبانیم

فروش مواد اولیه مهرسازی با

ارزانترین قیمت  , انواع پایه مهر فشاری

و اتوماتیک , انواع ژلاتین آلمانی و ژاپنی ,

اسپری  و چسب دوطرفه آلمانی

دسته مهر و کاغذ کالک

درخرید دستگاه مهرسازی مهمترین نکته درکیفیت طراحی اولیه مهر که کاملا مشکی باید باشد ولامپ دستگاه مهر است که ازنوع یووی مخصوص مهرسازی وطول ان دردستگاه مهرسازی دستی10سانتیمترودردستگاه اتوماتیک مهرسازی  20سانتیمتر باید باشد وشرکت ازلامپ های متفرقه باطول 30سانتیمتر استفاده نمیکند

09123344067

09334766505

اخرین محصولات============