تست
آگوست 2, 2020

دستگاه مهرسازی

 

دستگاه مهرسازی کوچک وارزان قیمت  بالامپ های یووی ماوراء بنفش هیتاچی ژاپن , شیشه مگنت دار وکیوم دار برای وکیوم ژلاتین بهمراه اموزش ساخت مهردر10دقیقه100%تضمینی – تامین لوازم ومواداولیه مهرسازی برای ساخت انواع مهر وصدهاطرح اماده مهرسازی رایگان و1سال گارانتی فول باپشتیبانی فنی وخدمات رایگان09123344067برچسب 

برچسب ها:دستگاه مهرژلاتینی؛دستگاه مهر150هزارتومان؛مهرارزان؛قیمت مهر؛دسته مهراتوماتیک؛دستگاه مهر؛

اموزش مهرسازی:

دستگاه مهرسازی

برای راه اندازی کارگاه مهرسازی علاوه بردستگاه مهرسازی به سیستم کامپیوتر پرینتر لیزری سیاه وسفیدازنوع HP باشد(70%کیفیت مهردرمشکی بودن طرح اولیه مهرمی باشد)واشنایی مقدماتی بانرافزار کورل وفتوشاپ

برای ساخت مهر پس ازاماده شدن طرح اولیه مهر درکامپیوترطرح اماده راروی کاغذ کالک بصورت نگاتیو پرینت میگریم بعد ژلاتین برش خورده وطرح را به مدت 10 دقیقه ازطریق نوردستگاه نوردهی میدهیم تا طرح برروی ژلاتین منتقل شودوسپس  برای شستشو ی ژلاتین وبرجسته شدن مهربافرچه ومحلول شستشوبصورت دستی عمل فرچه زنی  انجام میشوداما دردستگاه اتوماتیک مهرسازی  همه مراحل شستشووبرجسته شدن مهردستگاه انجام میدهد.

انواع دستگاه مهرسازی:
دستگاه مهرسازی برحسب نوع دستگاه ووسایل مصرفی دردرون دستگاه ها ونوع کارکرد به دودسته تقسیم میشوند دستگاه مهرسازی دستی دستگاه مهرسازی اتوماتیک
دستگاه مهرسازی دستی کوچک ارزان قیمت مناسب برای شغل خانگی که میتوان باکمترین سرمایه انرا راه اندازی کرد ودرفضای کوچک درمنزل مشغول بکارشد ومهرهای سفارشی فروشگاه ها وموسسات را تولید کرد وعرضه نمود وصاحب شغلی پردرامد شد ومهرهای سفارشی شامل:مهرژلاتینی – مهرشرکتی – مهربانکی – مهرمحضر – مهر مدارس و…

برچسب ها:انواع مهرژلاتینی,انواع مهر,انواع مهرپرسی,انواع مهربرجسته,انواع مهرفلزی,انواع مهرلیزری,مهر

شغل مهرسازی

دستگاه مهرسازی

مهرسازی رامیتوان درفضای کوچک تاحتی درمنزل راه اندازی کرد وشروع بکارنمود این شغل  زودبازده وپردرامدترین شغل درایران است ومناسب برای افرادجویای کار که میخواهند درمکانی کوچک درمنزل بعنوان شغل خانگی وشغل دوم شروع بکارنمایند

برچسب ها:مهرسازی,دستگاه ساخت مهرارزان,دستگاه مهرارزان,قیمت دستگاه مهرسازی ارزان,مهرسازی ارزان قیمت بادستگاه ارزان ساخت مه

دستگاه مهرسازی دستی(خانگی)

یالامپ های یووی اصل ژاپن

یک سال گارانتی فول

لوازم مهرسازی

اموزش رایگان

از350هزارتا490هزارتومان

برچسب ها:مهرسازی,دستگاه ساخت مهرارزان,دستگاه مهرارزان,قیمت دستگاه مهرسازی ارزان,مهرسازی ارزان قیمت بادستگاه ارزان ساخت مهرسازی

دستگاه مهرسازی اتوماتیک(صنعتی)

تامین مواداولیه مهرسازی

1سال گارانتی فول

از3800هزارتا4500هزارتومان

09123344067

09334766505

مهمترین نکته درمهرسازی:

دستگاه مهرسازی

درخرید دستگاه مهرسازی به چند نکته باید به ان توجه نمود لامپ های درون  دستگاه مهر از نوع یووی ماوراء بنفش باشد انهم مخصوص مهرسازی ازنوع  یووی ماوراء بنفش هیتاچی اصل ژاپن باشدو طول لامپ نیزدردستگاه مهرسازی دستی حداکتر10سانتیمترو10 وات باقدرت بالاودردستگاه مهراتوماتیک طول لامپ20سانتیمتر باشد

لامپ های یووی دونوع است

 • لامپ های مخصوص مهرسازی به طول10 الی20سانتیمتراست
 • لامپ های مخصوص دستگاه چاپ ناخن غیراصلی ضخیم به طول 30سانتیمتراست

که بعضی افراد سودجو بدلیل پایین اوردن هزینه های خودازلامپ های 30 سانتی ضخیم مخصوص دستگاه چاپ ناخن استفاده میکنندکه این لامپ ها ضعیف وغیر استاندارد است

برچسب ها:خرید لوازم مهرسازی,خرید دستگاه مهرسازی,خرید مواد مهرسازی,خریدمهر,خریدلوازم مهر

لوازم ومواد اولیه موردنیاز برای شروع کارمهرسازی:

دستگاه مهرسازی

 • به کاغذکالک
 • ژلاتین خام مخصوص مهرسازي(ژاپنی ویاالمانی)
 • فرچه شستشو
 • چسب دوطرفه
 • حلال شستشوی ژلاتین(تربانتین)
 •  دسته مهرپلاستیکی به اشکال گوناگون نیازداریم.
 • نایلوپرینت برای دسته  مهر مهربرجسته
 • دسته مهرپرسی مهربرجسته

برای ساخت مهرژلاتینی ومهرسازی برجسته علاوه برکامپیوتر وپرینتر مخصوص مهرسازی و قیدنورمهرسازی به مواد اولیه مهرسازی نیز نیاز داریم

برای مهرژلاتینی به ژلاتین خام وبرای ساخت مهرفلزی برجسته  بجای ژلاتین ازنایلوپرینت مهربرجسته وبجای دسته مهرژلاتینی ازدسته مهرپرسی برجسته استفاده میشود

برجسب ها:لوازم مهرسازی,موادمهرسازی,دستگاه مهرسازی,اموزش مهرسازی,قیمت مهرسازی,روش مهرسازی,انواع مهرسازی

بازارکار ومیزان درامد:

دستگاه مهرسازی

مهرسازی جزع مشاغلی است باکازبردبالا وپردرامدوموردمصرف شرکتها وادارات وموسسات میباشدودرتمام مشاغل از ضروریتها محسوب میشودوپردرامد وزودبازده است

دستگاه های جدید مهرسازی به دلیل استفاده ازلامپ های یووی ماوراء بنفش هیتاچی ژاپنی درمهرسازی دستی واتوماتیک واستفاده ازپرینتر لیزری به جای استفاده ازداروی ظهور وثبوط برای طرح اولیه نگاتیوی وپوزوتیوی مهرسازی دربهترشدن کیفیت مهر وسرعت بخشیدن دران موثربوده سریع واسان مهرسفارشی اماده میشود

بادستگاه های فوق میتوان مهرسفارشی در10دقیقه باهزینه کمتراز1000تومان ساخت وبه مشتری بالاتراز 20هزارتومان عرضه نمودباسوداوری بالای ان میتوان گفت مهرسازی مناسب برای افراد جویای کار که میخواهند باسرمایه کم شغل پردرامدوزودبازده داشته باشندوسفارشات بازار وموسسات را سریع واسان تولید وعرضه نمایندمهرسفارشی شامل :ساخت انواع مهر شرکتی – مهر پزشکی – مهر بانکی – مهر اداری و مهر دسته چک و..جزء این مهرها هستند

 

پشتیبانی دستگاه مهرسازی:

دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی دستی جدیدبه دلیل لامپ های یووی ماوراء بنفش وپرینتر لیزری برای طراحی مهر ساخت مهر اسان انجام میشودومهرسفارشی میتوان باکیفیت تحویل داد باپشتیبانی و1سال گارانتی وخدمات پس ازفروش رایگان

دستگاه مهرسازی برحسب نوع لامپ مصزفی دستگاه ها ونوع کارکرددستگاهای مهرسازی ارزش یابی میشود
دستگاه مهرسازی دستی ساخت مهر بااموزش حرفه ای رایگان و1سال گارانتی فول بالامپ های 10سانتی مخصوص مهرسازی از350هزارتومان تا490هزارتومان

دستگاه مهرسازی (قیدنور)

برچسب ها:قیمت مهرسازی,قیمت مهر,قیمت دستگاه مهرعقیمت ساخت مهرعدستگاه فوری مهرسازی

دستگاه مهرسازی جدید تولید شرکت توانایی ساخت انواع مهررادارد شامل:

دستگاه مهرسازی

 • ساخت انواغ مهرهای ژلاتینی
 • ساخت انواع مهرهای فوری
 • ساخت مهرهای برجسته
 • ساخت انواع مهرهای اتوماتیک
 • ساخت انواع مهرهای نروماده
 • ساخت انواع مهرهای فلزی
 • ساخت انواع مهرهای فروشگاهی بدون تاریخ وتاریخ دار
 • ساخت انواع مهرهای شرکتی ارم دار ، بدون ارم
 • ساخت انواع مهرهای پرسی
 • ساخت انواع مهرهای برجسته برقی

09123344067 – 09334766505

ساخت مهربرجسته وپرسی , ساخت مهرفلزی , ساخت کلیشه کارتن سازی وتامپو وکلیشه فلزی طلاکوب بادستگاه مهرسازی زلاتین انجام میشود 

مزیت دستگاه مهرسازی تولید شرکت:

دستگاه مهرسازی

 • توانایی ساخت انواع مهرژلاتینی وبرجسته فلزی
 • ساخت مهرسفارشی باکیفیت
 • باکمترین هزینه مواد اولیه میتوان مهرساخت
 • دستگاهی که بخاطر ارزان بودن شرکتها ودانشجویان میتوانند مهرساز خودباشند
 • ارزان بودن لوازمات تعویضی
 • کم حجم ودرهرمکانی میتوان باان مهرساخت
 • -خرید مستقیم ازتولید کننده با1سال گارانتی تامین مواداولیه ولوازم مهرسازی
  وصدها طرح اماده مهرسازی رایگان.دستگاه فوق کم هزینه و انواع مهر سفارشی با بهترین کیفیت میتوان تحویل مشتری داد.
  نوع لامپ دستگاه مخصوص مهرسازی وپرینترلیزری برای طرح اولیه مهرطوری است که براحتی میتوان مهرمورد نظر خودرا باان ساخت

مقررات ساخت مهر وضوابط ان:

دستگاه مهرسازی

نکته مهم بعداز خریددستگاه مهرسازی وطریقه مهرسفارشی

ساخت مهر سفارشی برای شرکتها وموسسات و… یکسری

مقررات وضوابط باید رعایت شود

 • شناخت کامل ان موسسه
 • گرفتن مدارک مستند
 • بعنوان مثال برای ساخت مهرهای پزشکی وپرستاری  اسکن کارت نظام پزشکی باید ضمیمه مدارک شود
 • سپس مهرسفارشی ساخته شده را به مشتری میتوان تحویل داد

ایمنی محیط کار:

دستگاه مهرسازی

 • رعایت ایمنی محیط کار استفاده نکردن بنزین برای شستشوی ژلاتین واستفاده ازتربانتین بخاطرجلوگیری از خراب شدن ژلاتین و خطراتش سوزی درمحیط کاربرای شستشوی ژلاتین انجام شود!09123344067

روش بازاریابی درشغل مهرسازی:

دستگاه مهرسازی

اموزش ومشاوره بازاریابی رایگان وبرای جذب مشتری بعداز خرید دستگاه وچگونگی ارتباط بامشتری و..شرکت شمارا کاملا پشتیبانی وساپورت میکند

توسط احمدی |دستگاه مهرسازی|دیدگاه ها بسته هستند

*برای خریدتماس بگیرید======

09123344067

درباره نویسنده احمد

فروش انواع دستگاه مهرسازی –  دستگاه کوچک ارزان قیمت  مهرسازی – فروش دستگاه چاپ سیلک دستی – اموزش چاپ سیلک – اموزش مهرسازی ساخت مهرژلاتینی وبرجسته – لوازم مهرسازی ولوازم چاپ سیلک شغل پردرامد – شغل دوم زودبازده -شغل دوم خانگی شغل زنانه پردرامد , مشاغل خانگی

09123344067

09334766505

*اخرین محصولات======

*مطالب مرتبط=====

دستگاه مهرسازی ژلاتینی

خرید دستگاه مهرسازی

فروش دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی فلزی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *