شرکت تولیدی کارمهر

انواع دستگاه مهرسازی

مهر سازی جزع مشاغل پردرآمد و زودبازده است  بااین شغل میتوان انواع مهرسفارشی ساخت وتحویل مشتریان داد شامل مهر بانکی – مهر پزشکی – مهر شرکت – مهر اداری و مهر دسته چک و…باپشتیبانی وخدمات رایگان09123344067 – 09334766505

دستگاه مهرسازی جدیدکوچک وارزان قیمت با2لامپ یووی ماوراء بنفش , شیشه مگنت دار برای وکیوم ژلاتین و1سال گارانتی تعویض بهمراه اموزش ساخت مهرفوری در10 دقیقه باپشتیبانی وخدمات پس ازفروش رایگان وتامین لوازم مهرسازی برای ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته09123344067

مهمترین نکته درمهرسازی

به چند نکته درخرید دستگاه مهرسازی  باید توجه نمود لامپ های درون دستگاه مهر از نوع یووی ماوراء بنفش باشد انهم ازنوع  یووی ماوراء بنفش هیتاچی اصل ژاپن باید باشدضمن اینکه طول لامپ دردستگاه مهرسازی دستی حداکتر10سانتیمترو10 وات باقدرت بالا است دستگاه مهرسازی ارزان با2لامپ یووی شیشه مگنت داربرای وکیوم ژلاتین دستگاه مهرسازی تولید شرکت مجهز به لامپ های10سانتیمتری 10وت مهرسازی است مناسب برای افرادجویای کار مهرسازی که میخواهند باسرمایه کم شغلی پردرامد داشته باشنداز350هزارتومان

برچسب ها:انواع مهرژلاتینی – انواع مهر – انواع مهرپرسی – انواع مهربرجسته – انواع مهرلیزری – مهر – انواع مهرفلزی

اموزش کاربادستگاه مهرسازی:

اموزش ساخت مهر دردستگاه مهرسازی  ابتداپس از آماده شدن طرح در کامپيوتر وپرینت روی کاغذ کالک بصورت نگاتیو ؛ دستگاه طرح فوق را ازطریق نوریووی برروی ژلاتین منتقل میکندسپس بافرچه ومحلول تربانتین ژلاتین رابرای برجسته شدن شستشومیدهیم بعد ژلاتین فوق رابرای استفاده به دسته می چسبانیم . امادردستگاه اتوماتیک مهرسازی همه مراحل شستشو وبرجسته شدن ژلاتین دستگاه بدون دخالت دست انجام میدهد.

دستگاه فوق توانایی ساخت انواع مهر رادارد شامل

 • ساخت مهرشرکتی
 • ؛ساخت مهرمحضر
 • ؛ساخت مهردفترخانه
 • ؛ساخت مهراداری
 • ؛ساخت مهربانکی و…
 •  ویک سال گارانتی فول  وتامین لوازم مهرسازی مناسب برای ساخت مهر های ژلاتینی
 • وبرجسته فلزی , مهرسازی لیزری ومهرسازی برنجی09123344067

یک سال گارانتی وصده ها طرح اماده مهرسازی رایگان

لوازم ومواداولیه مهرسازی:برای شروع شغل کوچک وپردرآمد مهر ساز ی شامل:

 • کاغذکالک
 • ژلاتين خام مخصوص مهرسازي(ژاپنی ویاالمانی)
 • فرچه شستشو
 • چسب دوطرفه
 • حلال شستشوی ژلاتین(تربانتین)
 •  دسته مهرپلاستیکی به اشکال گوناگون نیازداریم.

وعلاوه بر دستگاه مهر به لوازم مهرسازی شامل

 • کامپیوتر برای طراحی مهر
 • پرینتر مخصوص مهرسازی
 • و راهنمای طراحی مهر نیاز داریم.

با یک سال گارانتی تعویض وپشتیبانی فنی بهمراه صدها طرح مهراماده رایگان

ساخت مهرژلاتینی ؛ شغلی باکاربردفراوان وپردرامد وزودبازده که باسرمایه کم میتوان انراراه اندازی کردوبه درامد عالی رسیدومناسب برای افرادجویای کار که میخواهند باسرمایه کم شغلی مستقل وپردرامد داشته باشند
آموزش مهرسازی – دستگاه مهر سازی
– دستگاه مهر زنی -فروش دستگاه مهر سازی- دستگاه
مهر سازی دست دوم-دستگاه مهر زلاتینی – دستگاه های
مهر سازیقیمت دستگاه مهر سازی – خرید دستگاه مهر سازی

برچب ها:قیمت دستگاه مهر,قیمت مهر,قیمت اموزش مهرسازی,,قیمت ساخت مهر,قیمت دستگاه مهرسازی,قیمت مهرفشای

مهمترین نکته درکیفیت مهرسازی:

مهمترین عوامل درکیفیت دستگاه مهرسازی70% درطرح اولیه ونگاتیوی مهراست که برروی کاغذ کالک  پرینت شدهکه کاملا مشکی محض باید باشد .ازپرینترلیزری مخصوص مهرسازی بایداستفاده شودو 30%بقیه مربوطبه نوع لامپ میباشد.بهترین لامپ برای دستگاه مهرسازی وبرای ساخت  مهرهای ژلاتینی وبرجسته فلزی که دارای کیفیت عالی باشدلامپ یووی وطول انبرای دستگاه مهرسازی دستی 10سانتیمتر طول لامپ برای دستگاه مهرسازی اتوماتیک20 سانتیمتر باید باشد بلکه ازمارک اصلی هیتاچی ژاپنی نیزباید باشدانهم دستگاه ساخته شده را ازمراکزی خریداری شود که دارای اعتبار چندساله درساخت دستگاه ها داشته باشندواسطه گر نباشد ومستقیم ازتولید کننده خریداری شود انهم باگارانتی معتبرباشد وبافاکتور شرکت عرضه شود

موارداستفاده دستگاه مهرسازی:

این دستگاه مناسب برای ساخت انواع مهرشامل:ساخت مهرژلاتینی،مهرشرکتی ,مهربانکی،مهرمدارس،مهرثبت شد،مهرمحضر،مهردفترخانه،مهرپزشکی، مهر اداری ، مهر دسته چک و..میباشد

مواداستفاده شده درمهرسازی:

 • کاغذکالک
 • ژلاتين خام مخصوص مهرسازي(ژاپنی ویاالمانی)
 • فرچه شستشو
 • چسب دوطرفه
 • حلال شستشوی ژلاتین(تربانتین)
 •  دسته مهرپلاستیکی به اشکال گوناگون نیازداریم.

وعلاوه بر دستگاه مهر به لوازم مهرسازی شامل

 • کامپیوتر برای طراحی مهر
 • پرینتر مخصوص مهرسازی
 • و راهنمای طراحی مهر نیاز داریم.

با یک سال گارانتی تعویض وپشتیبانی فنی بهمراه صدها طرح مهراماده رایگان

بازارکار مهرسازی ومیزان درامد:

مهرسازی جزع مشاغل پردرامد وزودبازده است.باتوجه به مصارف بالای انواع مهر درشرکتها وموسسات وبازارو.. میتوان گفت یکی ازضروریات درحوضه کسب وکاراست واین شغل بازارخوبی داردوبراحتی میتوان درفضای کوچک تاحتی درمنزل ازطریق کامپیوتر وپرینتر طرح اولیه سریع واسان اماده کرد وازطریق دستگاهای مهرسازی جدید درمدت 10دقیقه جوابگوی سفارشات بود یک مهر زیر 1000تومان هزینه نمود 20000تومان بالاتر از مشتری گرفته ومهراماده را عرضه نمود.

پرینتر مناسب برای طرح اولیه مهرسازی:

مشکی بودن طرح اولیه ساخت مهر کاملا مشکی محض بایدباشد که برای ظاهرشدن ازطریق نوریووی بروی ژلاتین راحترمنتقل میشود .70%کیفیت مهر بامشکی بودن طرح اولیه روی کاغذ کالک است که ازطریق پرینتر لیزری انجام میشود

مهمترین نکته درمهرسازی:

درخرید دستگاه مهرسازی به چند نکته باید به ان توجه نمود لامپ های درون  دستگاه مهر از نوع یووی ماوراء بنفش باشد انهم مخصوص مهرسازی ازنوع  یووی ماوراء بنفش هیتاچی اصل ژاپن باشدو طول لامپ نیزدردستگاه مهرسازی دستی حداکتر10سانتیمترو10 وات باقدرت بالاودردستگاه مهراتوماتیک طول لامپ20سانتیمتر باشد

لامپ های یووی دونوع است

 • لامپ های مخصوص مهرسازی
 • لامپ های مخصوص دستگاه چاپ ناخن

لامپ های اصلی مخصوص مهرسازی با2لامپ به طول 10سانتیمترباقدرت10وات از350هزارتومان.

ولامپ های غیراصلی ومتفرقه ضعیف مخصوص دستگاه چاپ ناخن 4لامپه 36وات طول لامپ30سانتیمتر میباشداز85و140هزارتومان است دربازار بفروش میرسانند این دستگاه هابرای مهرسازی وساخت مهر مناسب نمیباشدشرکت تولید نمیکند.

دستگاه چاپ ناخن

لامپ های اصلی مهرسازی مانندمهتابی سفیداست. درصورتیکه نوران ابی روشن است این لامپ ها دردستگاه مهرسازی دستی ومهرسازی اتوماتیک کلا از لامپ های 10و20سانتی استفاده میشود متاسفانه بعضی افراد سودجو بجای لامپ های اصلی یووی مخصوص مهرسازی ازلامپ های متفرقه غیراصلی 30 سانتی بی کیفیت وضعیف مخصوص دستگاه چاپ ناخن که دارای 4لامپ است استفاده میکنند ازاین افرادسودجو باید سوال کردچرا ؟دردستگاه مهرسازی اتوماتیک ازلامپ های 20سانتی استفاده میشود!?

درنوع ژلاتینی وبرجسته ؛ دستگاه ازمیزنوری بالامپ های بلک لایت یووی بابردهای دیجیتالی بابدنه پلکسی ضداشعه  تشکیل شده است

که کاران انتقال نوشته ولوگو برروی ژلاتین است وشستشو ی ژلاتین وبرجسته شدن مهربصورت دستی انجام میشوداما دردستگاه اتوماتیک مهرسازی همه مراحل شستشودستگاه انجام میدهد

آموزش مهرسازی – دستگاه مهر سازی
– دستگاه مهر زنی -فروش دستگاه مهر سازی- دستگاه
مهر سازی دست دوم-دستگاه مهر زلاتینی – دستگاه های
مهر سازیقیمت دستگاه مهر سازی – خرید دستگاه مهر سازی

مزیت دستگاه مهرسازی تولید شرکت:

 • توانایی ساخت انواع مهرژلاتینی وبرجسته فلزی
 • ساخت مهرسفارشی باکیفیت
 • باکمترین هزینه مواد اولیه میتوان مهرساخت
 • دستگاهی که بخاطر ارزان بودن شرکتها ودانشجویان میتوانند مهرساز خودباشند
 • ارزان بودن لوازمات تعویضی
 • کم حجم ودرهرمکانی میتوان باان مهرساخت
 • -خرید مستقیم ازتولید کننده با1سال گارانتی تامین مواداولیه ولوازم مهرسازی
  وصدها طرح اماده مهرسازی رایگان.
  دستگاه فوق کم هزینه و انواع مهر سفارشی با بهترین کیفیت میتوان تحویل مشتری داد.
  نوع لامپ دستگاه مخصوص مهرسازی وپرینترلیزری برای طرح اولیه مهرطوری است که براحتی میتوان مهرمورد نظر خودرا باان ساخت09123344067

مقررات ساخت مهر وضوابط ان:

نکته مهم بعداز خریددستگاه مهرسازی وطریقه مهرسفارشی

ساخت مهر سفارشی برای شرکتها وموسسات و… یکسری

مقررات وضوابط باید رعایت شود

 • شناخت کامل ان موسسه
 • گرفتن مدارک مستند
 • بعنوان مثال برای ساخت مهرهای پزشکی وپرستاری  اسکن کارت نظام پزشکی باید ضمیمه مدارک شود
 • سپس مهرسفارشی ساخته شده را به مشتری میتوان تحویل داد

ایمنی محیط کار:

 • رعایت ایمنی محیط کار استفاده نکردن بنزین برای شستشوی ژلاتین واستفاده ازتربانتین بخاطرجلوگیری از خراب شدن ژلاتین و خطراتش سوزی درمحیط کار!09123344067

روش بازاریابی درشغل مهرسازی:

اموزش ومشاوره بازاریابی رایگان وبرای جذب مشتری بعداز خرید دستگاه وچگونگی ارتباط بامشتری و..شرکت شمارا کاملا پشتیبانی وساپورت میکند

لوازم مهرسازی

توسط احمدی |دستگاه مهرسازی|دیدگاه ها بسته هستند

*برای خریدتماس بگیرید======

09123344067

درباره نویسنده احمد

فروش انواع دستگاه مهرسازی –  فروش دستگاه چاپ سیلک دستی – اموزش چاپ سیلک – اموزش مهرسازی ساخت مهرژلاتینی وبرجسته – لوازم مهرسازی ولوازم چاپ سیلک شغل پردرامد – شغل دوم زودبازده -شغل دوم خانگی شغل زنانه پردرامد , مشاغل خانگی

09123344067

09334766505

*اخرین محصولات======

*مطالب مرتبط=====

دستگاه مهرسازی ژلاتینی

خرید دستگاه مهرسازی

فروش دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی اتوماتیک

دستگاه مهرسازی فلزی