انواع دستگاه مهرسازی

انواع دستگاه مهرسازی

دستگاه های مهرسازی باارزانترین دستگاه درانواع دستی واتوماتیک(ژلاتینی وبرجسته ولیزری )تولیدمیشوددستگاه مهرژلاتینی ومهربرجسته شامل ساخت انواع مهرشرکتی – مهرپزشکی – مهربانکی – مهرادارات – مهردسته چک – مهرشخصی – مهرثبت شد – مهردفتراسناد – مهرمحضرمیشوددستگاه مهرسازی لیزری درکمتراز3ثانیه ساخت مهرانجام میدهد به دلیل گران بودن مواداولیه ولوازم جانبی ان وضمن اینکه مهربرجسته نیز باان نمیتوان ساخت ورنگ بندی ان بعدازمدتی تغیرمیکند ومورداستقبال قرارنگرفته است بازارخوبی ندارد ومهرسازان حرفه ای ازدستگاه های ساخت مهرهای ژلاتینی وبرجسته استفاده میکنندقیمت انواع دستگاه مهرسازی از350هزارتومان شروع وعرضه میشودبهمراه اموزش ساخت مهرحرفه ای ورایگان و1سال گارانتی فول وخدمات رایگان

روش کاردستگاه مهرسازی بالامپ های یووی ماوراء بنفش مخصوص مهرسازی  ساخت مهربسیارساده وباکیفیت شده است برای ساخت انواع مهر باکیفیت باید ازلامپ های یووی ژاپنی به طول10سانتی متر برای دستگاه مهردستی ولامپ های یووی 20سانتیمتر برای دستگاه مهر اتوماتیک باید استفاده نمود

برای ساخت مهر با کیفیت مخصوصا مهرهای فلزی برجسته باید از لامپ های یووی ژاپنی استفاده نمود که حداقل 30 سانتی متر طول داشته باشند و قطر آنها ضخیم و ژاپنی باسد برای مهرسازی ژلاتینی و مهرسازی برجسته علاوه بر میز نور مهر سازی به مواد اولیه مهرسازی هم نیاز داریم

برای ساخت مهر پس ازاماده شدن طرح اولیه مهر درکامپیوترطرح اماده راروی کاغذ کالک بصورت نگاتیو پرینت میگریم بعد ژلاتین برش خورده وطرح را به مدت 10 دقیقه ازطریق نوردستگاه نوردهی میدهیم تا طرح برروی ژلاتین منتقل شودوسپس  برای شستشو ی ژلاتین وبرجسته شدن مهربافرچه ومحلول شستشوبصورت دستی عمل فرچه زنی  انجام میشوداما دردستگاه اتوماتیک مهرسازی همه مراحل شستشووبرجسته شدن مهردستگاه انجام میدهد.