چاپ سیلک دراصل قراردادن توری ابریشم برروی چهارچوبه فلزی ویاچوبی است که بعدازاغشته شدن به داروی حساس به نوروسپس نوردهی وشستشوی ان. عمل شابلون زنی وکاردک کشی چاپ بصورت دستی انجام میشود.اما دردستگاه اتوماتیک چاپ سیلک رول برول همه مراحل چاپ سیلک برداشتن وکاردک کشی دستگاه بصورت اتوماتیک انجام می دهد09123344067

دستگاه چاپ سیلک دستی یک هنروتخصص است که بعداز فراگیری چاپ سیلک میتوان نوشته وطرح های گرافیکی وارم باتوجه به خواسته وسلیقه های مشتریان بروی نایلون ساک دستی پارچه ای سوزنی اسپان وکیسه پلاستیکی, جعبه ,فلز, چوب ,شیشه  وتیشرت لباس سرامیک  پرچم وسطوح صاف رامنتقل کرد.چاپ سیلک دستی مناسب ترین شغل برای افراد جویای کار برای کاردرمنزل که میخواهند باکمترین سرمایه درفضای کوچک درمنزل بعنوان شغل خانگی وشغل دوم شروع بکارنمایندوشغلی پردرامد وزودبازده داشته باشند.