:انواع دستگاه چاپ سیلک*

دستگا های چاپ سیلک اسکرین  دردو مدل دستگاه چاپ سیلک دستی (خانگی) ودستگاه چاپ سیلک اتوماتیک(صنعتی) رول برول  تولیدوعرضه میشود

دستگاه چاپ سیلک دستی یک فرصت شغلی خانگی کوچک وزودبازده مناسب برای راه اندازی شغل مستقل وپردرامد است. باتوانایی چاپ روی نابلون
فروشگاهی , پلاستیک تبلیغاتی , چاپ روی جعبه ومقوا , چاپ روی ساک پارچه ای سوزنی و چاپ روی تیشرت  وهمه اشیاء و
سطوح صاف ومسطح را میتوان چاپ زد وباتوجه به اینکه بیشترکارهای چاپی فروشگاه ها ؛ تولیدیها ازدستگاه چاپ سیلک سنتی  استفاده میکنند.پرکاربردترین چاپ درحوضه تبلیغات دستگاه چاپ دستی همان چاپ سیلک است بامیز نورشابلون سازبرای همه ابعادچاپی بابدنه الومینیومی که قابلیت چاپ روی همه سطوح صاف ورنگ پذیر رادارد وباشابلون انجام  میشودبرای مصارف تبلیغاتی چاپ روی نایلون وجعبه وکلیه سطوح و..بشمارمیاید
09123344067