دستگاه چاپ سیلک اسکرین چاپ روی سطوح صاف و مسطح است با توانایی  چاپ نایلون ؛چاپ پلاستیک ؛چاپ کیسه پلاستیکی ؛چاپ کیسه مشماعی ؛چاپ جعبه؛چاپ مشماع ؛ چاپ تیشرت؛ چاپ لباس ؛ چاپ کارتن , چاپ جعبه پیتزا؛جعبه شیرینی؛چاپ ساک دستی؛چاپ کیسه پلاستیکی؛چاپ روی چوب وشیشه وفلزو..وچاپ روی همه سطوهی که قابلیت رنگ پذیری داشته باشندانجام میشود .قیمت دستگاه چاپ سیلک دستی بااموزش حرفه ای همراه بالوازم ومواداولیه چاپ سیلک رایگان از1500هزارتومان09123344067

کاردستگاه های چاپ سیلک دستی(میزنور) شابلون سازی است وبعداز مرحله ساخت شابلون  چاپ برروی اشیاء بصورت کاردک کشی دستی انجام میشود شابلون چاپ سیلک ازچهارچوبه فلزی ویاچوبی تشکیل شده که توری سیلک مخصوص چاپ برروی ان کلاف ویاپوشیده شده است چاپ سیلک دستی شغلی پردرامدوزودبازده است.  مناسب برای افراد مبتدی وجویای کار که میخواهندباسرمایه کم درفضای کوچک درمنزل به عنوان شغل خانگی شروع بکارنمایند وباتبلیغات درمنطقه بتوانند سفارشات چاپی مشتریان راانجام دهندوشغلی پردرامد داشته باشند بیشتر کسبه وتولیدیهای  بازار وفروشگاه ها تبلیغات برروی نایلون وکیسه های پلاستیکی وجعبه و..و بسته بندی خودرا ازطریق دستگاه چاپ سیلک دستی خانگی انجام میدهندچاپ سیلک دستی کم هزینه  وباکیفیت وانتخاب رنگ وطرح باسلیقه مشتری انجام میشودبه همین دلیل مورداستقبال بازار وتولیدیها قرارگرفته وازدستگاه های رول برول که گران قیمت میباشد وهزینه رنگ وطرح ان بالا ومقرون به صرفه نمیباشد استفاده نمیکنند

برچسب ها:دستگاه چاپ سیلک دستی,قیمت دستگاه چاپیلک,دستگاه چاپ سیلک اتوماتیک,دستگاه چاپ تیشرت,دستگاه چاپ نایلون

  

 دستگاه چاپ سیلک دستی بهمراه اموزش حرفه ای چاپ سیلک ومواداولیه چاپ سیلک باپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش رایگان

دستگاه چاپ سیلک اسکرین با توانایی وکاربرد چاپ روی  انواع سطوح مسطح شامل:چاپ نایلون ؛چاپ پلاستیک ؛چاپ کیسه پلاستیکی ؛چاپ کیسه مشماعی ؛چاپ جعبه؛چاپ مشماع ؛ چاپ تیشرت؛ چاپ لباس ؛ چاپ کارتن , چاپ جعبه پیتزا؛جعبه شیرینی؛چاپ ساک دستی؛چاپ کیسه پلاستیکی؛چاپ روی چوب وشیشه وفلزو..راداردوقابل انجام است.

 

دستگاه چاپ سیلک

شغل خانگی سیلک

* دستگاه چاپ سیلک وموارداستفاده ازان:

دستگاه چاپ سیلک

دستگاه چاپ سیلک ازنظرکاربردی ومصرف به دودسته تقسیم میشود

  • دستگاه چاپ سیلک برای چاپ روی نایلون پلاستیک جعبه و.. برای مصارف تبلیغاتی
  • ودستگاه چاپ سیلک برای چاپ روی انواع پارچه وتیشرت لباس و…مورد استفاده تولیدیهای تیشرت ولباس

دستگاه چاپ سیلک برای مصارف تبلیغاتی روی نایلون و..دارای مواد وابزاری ساده میباشد اما دستگاه چاپ روی تیشرت سیلک ولباس ازنظر اموزش ورنگ مصرفی ولوازمات وهزینه وکاربرد ان کاملامتفاوت ودارای پیچیدگی خاص خود است.

دستگاه چاپ سیلک دستی برای مصارف تبلیغاتی در سه نوع کاری واموزش برحسب رنگ بندی (تک رنگ 4رنگ وچندرنگ وترکیبی) تولیدوعرضه میکنند

دستگاه چاپ سیلک(میز نور)

دستگاه چاپ سیلک دستی برای دانش جویان رشته گرافیک ومصارف ازمایشگاهی

قیمت دستگاه چاپ سیلک از 5 /امیلیون تومان است

همراه بامواداولیه وپشتیبانی فنی وخدمات رایگان

وتایمر اتوماتیک

ادامه مطالب

دستگاه چاپ سیلک(میزنور) چهارنگ

دستگاه چاپ سیلک  بابدنه الومینیومی وشیشه سنپلاست بالامپ های مخصوص چاپ سیلک

بهمراه اموزش حرفه ای چاپ سیلک ولوازم چاپ سیلک برای چاپ روی نایلون و..باپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش

سایز دستگاه چاپ سیلک سایزاستانداردمناسب برای همه نوع شابلون باسایزهای چاپی مختلف(کوچک

باتایمر اتوماتیک –  متوسط وشابلون بزرگ)

باپشتیبانی فنی وخدمات پس ازفروش

قیمت دستگاه چاپ سیلک (خانگی)   از 2میلیون

ادامه مطالب

دستگاه چاپ سیلک(میزنور)

 دستگاه چاپ سیلک تکمیلی وچندرنگ وترکیبی بابدنه الومینیومی

  بااموزش کامل

حرفه ای طبق سفارشات بازارقیمت دستگاه چاپ سیلک اسکرین از2500هزارتومان

سایز دستگاه چاپ سیلک سایزاستانداردبابدنه الومینیومی(نه چوبی)مناسب برای همه نوع شابلون

باسایزهای چاپی مختلف(کوچک –  متوسط وشابلون بزرگ)

باتایمر اتوماتیک 1سال گارانتی فول باپشتیبانی وخدمات پس ازفروش

ادامه مطلب