کاربرد دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی ازنظر کاربردی دودسته اند 
دستگاه مهرسای دستی ودستگاه مهرسازی اتوماتیک
کاردستگاه مهرسازی دستی برای ساخت مهر انتقال نوشته ولوگو  ازطریق نوریوی برروی ژلاتین است ومرحله شستشوی مهر بافرچه وحلال ژلاتین شور یصورت دستی اتجام میشود
امادرنوع دیگر طریقه ساخت مهر بادستگاه مهرسازی اتوماتیک است که چاپ مهر وشستشوی ژلاتین کاملا دستگاه بصورت اتوماتیک بدون دخالت دست انجام میدهد

دستگاه مهرسازی دستی که به ان میزنور مهرسازی نیز میگویند که ازجعبه ای باتعدادی لامپ یووی  مخصوص مهرسازی وبردهای دیجیتالی تشکیل شده است دستگاه مهرسازی دستی نیز به دوصورت تولید میشود دستگاه مهرسازی بالامپ های ژاپنی دستگاه مهرسازی دستی بالامپ های چینی

دستگاه مهرسازی  باشستشوی دستی(مدل ژاپنی)

دستگاه مهرسازی بالامپ های ژاپنی و باشستشوی دستی
(مدل ژاپنی )
 دستگاه مهرسازی دستی کوچک ارزان قیمت بالامپ های یووی ماوراء بنفش هیتاچی ژاپن است
قیمت دستگاه مهرسازی دستی بالامپ های ژاپنی تایمردار1200هزارتومان ودستگاه مهرسازی  باکلید 800هزارتومان  همراه بااموزش ساخت مهرهای ژلاتینی وصدها طرح اماده مهرسازی رایگان
————————————–
دستگاه مهرسازی  باشستشوی دستی
(مدل چینی )

دستگاه مهرسازی بالامپ های چینی و باشستشوی دستی
(مدل چینی )
دستگاه مهرسازی دستی 4لامپ بالامپ های یووی ماوراء بنفش چینی است
قیمت دستگاه مهرسازی دستی بالامپ های چینی350هزارتومان  همراه بااموزش ساخت مهرهای ژلاتینی وصدها طرح اماده مهرسازی رایگان
برای اطلاعات بیشتر قبل ازخرید زیرنظر متخصصین شرکت مشاوره شوید. تماس حاصل فرمایید 09123344067 – 09334766505