اموزش طراحی مهر

برای ساخت مهر , ضرورتابصورت مقدماتی ومبتدی باید نرم افزار کورل وفتوشاپ

رایادگرفت که ازطریق این دونرم افزار بتوانیدفایلهای ارسالی که توسط فتوشاب

برای ساخت مهرطراحی شده بتوانیدطرح های فوق راویرایش نمایید وتبدیل به مهر کنید.09123344067

مهمترین نکاتی که برای طراحی مهرباید توجه نمود

1-کشیدن کادر

2-اضافه نمودن ارم

3-اضافه کردن متن فارسی به کار

4نگاتیو کردن طرح

اموزش رایگان مهرسازی         اموزش طراحی مهر        اموزش مهرسازی

نوامبر 15, 2019

طراحی مهر

برای ساخت مهر , ضرورتابصورت مقدماتی ومبتدی باید نرم افزار کورل وفتوشاپ رایادگرفت که ازطریق این دونرم افزار بتوانیدفایلهای ارسالی که توسط فتوشاب برای ساخت مهرطراحی […]